TOPLUM8.9.2022 22:20

TARSİM Azerbaycan'a rol model oldu

327

Türkiye'de 2006'da faaliyetlerine başlayan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sistemi, yurt dışındaki ülkelere de rehberlik etmeye başladı.

AA muhabirinin TARSİM'den edindiği bilgiye göre, dünyada uygulanan tarım sigortası modelleri, programları ve gelişmişlik düzeyleri ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Bu farklılıklara neden olan faktörler arasında, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri, tarımsal yapısı, izlediği tarım politikası, yasal düzenlemeler, pazar koşulları, iklim özellikleri, meteorolojik verilerin varlığı, tarımsal veri kayıtları, sigorta sektörünün gelişmişliği ve deneyimi gibi başlıklar öne çıkıyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ortaklığı modeli, Türkiye gibi tarım çeşitliliğinin zengin olduğu ülkelerde kullanılabilecek en uygun sistem olarak görünüyor.

Türkiye'de 2006'da faaliyetlerine başlayan TARSİM'in kuruluşunda İspanya'daki tarım sigortaları sisteminden ilham alındı. 16 yıllık süreçte başarıyla uygulanan ve gelinen noktada uluslararası arenada da örnek alınmaya başlanan TARSİM, tecrübe ve bilgi birikimini diğer sistemlerle paylaşan bir noktaya ulaştı. Dünyada "havuz sistemi"ni başarıyla yürüten 4 ülkenin bulunduğu ve bunların ABD, Kanada, İspanya ve Türkiye olduğu ifade ediliyor.

TARSİM, 2020'de Azerbaycan ile tarım sigortaları alanında imzalanan iş birliği niyet beyanı sonrası, kardeş ülkeye rol model oldu ve tarım sigortaları alanında rehberlik etti. Agrar Sigorta Fonu, ilk poliçesini 2020 yılında düzenleyerek faaliyetlerine başladı. TARSİM yeni sisteme halen katkı sağlamaya devam ediyor.

Kuzey Makedonya ile benzer bir süreç devam ederken yapılacak iş birliğiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Özbekistan ile ortak çalışma olması yönünde planlama yapılıyor.

TARSİM'e ödül

Tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasının, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, kırsal kalkınma ve çevre açısından önemi artarken, TARSİM de tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor ve bu alandaki yeni teknolojileri sisteme entegre ederek, başta çiftçiler olmak üzere paydaşlarının hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bunlardan birisi olan artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen "Sesli Poliçe Uygulaması" ile üretici ve yetiştiriciler poliçeleri hakkında detaylı bir şekilde bilgilendiriliyor. TARSİM'in söz konusu uygulaması, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen, 38 ülkeden 200'e yakın başvuru ve sonrasında 29 finalistin olduğu "Avrupa ve Orta Asya'da Tarımda Dijital Mükemmellik" yarışmasının Finansal Hizmetler ve Sigorta kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

 

YUKARI