EĞİTİM2021.11.15 08:03

Resulzade'nin Kafkasya (Birleşik Kafkasya) dergisinde yer alan yazıları bir arada

109

Büyük Önder Mehmet Emin Resulzade'nin Kafkasya (Birleşik Kafkasya) dergisinde yer alan yazılarını bir araya getirdik. Kıymetli dostum, kardeşim Mübariz Göyüşlü, sevgili öğrencim, genç araştırmacı Hümeyra Sümeyye Kahraman'la birlikte hazırladığımız bu kitabın hacmi küçük, fakat içeriği çok zengindir.

Resulzade'yi genç kuşaklara öğretmek boynumuzun borcudur. 

Bu neşrine bizden daha fazla  emek veren, kıymetli Şefiqe Hanım Babayeva'ya teşekkürü bir borç bilirim.

Yine, dostum ve kardeşim, Cumhuriyet mirasımızın halkımıza tanıtılmasında önemli çalışmalara imza atmış Dilgam Ahmad'a, temennasız ve  gönülden vermiş olduğu desteğe göre müteşekkirim. 

İÇİNDEKİLER
M.E. Resulzade,  Azerbaycana Hitap, Kafkasya (Der Kaukasus), 1. Yıl. No: 1; Ağustos 1951  [ss. 5-7] [26 Ağustos 1951 tarihinde M.E. Resulzade’nin “Amerika’nın Sesi” radosyundan Azerbaycan’a müracaatı].
M.E. Resulzade,  Kafkasya Konfederasyon Hareketi, Kafkasya (Der Kaukasus),  No: 2-3. Eylül-Ekim 1951 [ss. 3-5 ].
M.E. Resulzade,  Kafkasya Meselesi, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl, No: 6; Ocak 1952 [ss. 4-6].
M.E. Resulzade,  Kafkasya Meselesi, Kafkasya (Der Kaukasus),  2. yıl, No: 7;  Şubat 1952 [ss. 4-7].
M.E. Resulzade,  Kafkasya Meselesi, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl, No: 8; Mart 1952 [ss. 4-7]. 
M.E. Resulzade,  Kafkasya Meselesi, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl, No: 9; Nisan 1952 [ss. 4-9]. 
M.Azeri, Azerbaycanın Sovyetleştirilmesi, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl, No: 9; Nisan 1952 [ss. 17-19]. 
M.E. Resulzade,  Kafkasya Meselesi, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 10 ; Mayıs 1952 [ss. 4-6]. 
Azerbaycan’da “Aprel İnkılabı”,, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 10 ; Mayıs 1952 [ss. 14-16] [M.E. Resulzade’nin “Amerika’nın Sesi” Radyosundaki konuşması]. 
M.E. Resulzade,  Kafkasya Meselesi, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl, No: 11-12.; Haziran-Temmuz 1952 [ss. 5-9 ].
M.E. Resulzade,  Azerbaycan Halkına Hitap, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl, No: 11-12.; Haziran-Temmuz 1952 [ss. 43-45 ] [M.E. Resulzade’nin “Amerika’nın Sesi” Radyosundan Azerbaycan halkına müracaatı].
M.E. Resulzade,  Azerbaycan Şairi Nizami ve Dünya’nın Bugünkü Durumu, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 13; Ağustos; 1952 [ss. 5-13].  
M.E. Resulzade,  “Amerika’nın Sesi” Radyosu’nda Nizamî, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 13. Ağustos 1952 [ss. 8-13].  
M.E. Resulzade,  Kafkasya Meselesi, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 14; Eylül 1952 [ss. 5-8]. 
M.E. Resulzade,  Vəzirli Nəcəf Bəy, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 15; Ekim 1952 [ss. 5-7 ] [M.E. Resulzade’nin “Amerika’nın Sesi” Radyosu tarafından yayımlanmış makalesi].
M.E. Resulzade,  Ali Merdan Bey Topçibaşı'nın  Vefatının 18. Yıldönümü Münasebetiyle, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 16;  Kasım 1952 [ss. 5-7]. 
M.E. Resulzade,  Umumi Kafkasya Siyasetinin Ana Hatları, Kafkasya (Der Kaukasus), 2. yıl. No: 17. Aralık 1952 [ss.4-7].  [M.E.Resulzade’nin Kafkasya Konferansında Azerbaycan delegasyonu adına okuduğu rapor] 
M.E. Resulzade,  Tarihi Bir Olayın Manası, Birleşik Kafkasya (Vereinigtes Kaukasien), 3. yıl. No: 1-2 (18-19).;Ocak- Şubat 1953 [ss. 7-9].
M.E. Resulzade,  Azerbaycan’ın Kara Günü, Birleşik Kafkasya (Vereinigtes Kaukasien), 3. yıl. No: 3-4 (20-21); Mart-Nisan 1953 [ss. 7-11].
M.E. Resulzade,  Azerbaycan İstiklalinin İlanı, Birleşik Kafkasya (Vereinigtes Kaukasien), 3.yıl. No: 5 (22); Mayıs 1953 [ss. 5-7].
M.E. Resulzade,  Türk İllerinin Dâvası, Birleşik Kafkasya (Vereinigtes Kaukasien), No: 11-12 (28-29); Kasım-Aralık 1953 [ss. 4-7].

Prof.dr. Ali Asker
 

YUXARI